Ak chcete svoj dotazník uložiť, najskôr sa prihláste alebo zaregistrujte.
6%
↑ Otázky týkajúce sa účňov
↑ Otázky týkajúce sa zamestnancov
Výsledky ↑

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ÚČŇOV

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

%
mesiace

NÁKLADY NA NÁBOR A VÝBER UČŇOV/ŠTUDENTOV

Percentuálny rozdiel v nákladoch na nábor zamestnanca oproti nákladom na nábor učňa/študenta. O koľko % sú náklady na nábor nového zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na nábor nového učňa/študenta.
0
0
Pracovná pozícia zamestnanca Aká je hodinová mzda pracovníka, ktorý má na starosti nábor a výber učňov/študentov? Koľko hodín strávi celkovo daný zamestnanec pri nábore a výbere nového učňa/študenta? Výpočet
1. Administratívny pracovník
2. Inštruktori/mentori
3. Riadiaci pracovník/manažér
4. Iný pracovník 1
5. Iný pracovník 2
6. Iný pracovník 3
CELKOVÉ NÁKLADY
Percentuálny rozdiel v nákladoch na nábor zamestnanca oproti nákladom na nábor učňa/študenta. O koľko % sú náklady na nábor nového zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na nábor nového učňa/študenta.
0
0

NÁKLADY NA INTERNÚ PRÍPRAVU A MENTOROVANIE

0
Percentuálny rozdiel v nákladoch na internú prípravu a mentorovanie zamestnanca oproti nákladom na internú prípravu a mentorovanie učňa/žiaka. O koľko % sú náklady na internú prípravu a mentorovanie nového zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na internú prípravu a mentorovanie nového učňa/študenta.
0
0
Pracovná pozícia zamestnanca Aká je hodinová mzda pracovníka, ktorý má na starosti prípravu a mentorovanie nového učňa/študenta? Aký je priemerný mesačný počet hodín, ktorý tento zamestnanec strávi pri príprave a zaškoľovaní jedného nového učňa/študenta? Koľko mesiacov strávi daný zamestnanec na príprave a mentorovaniu jedného nového učňa/študenta? Výpočet
1. Administratívny pracovník
2. Inštruktori/mentori
3. Riadiaci pracovník/manažér
4. Iný pracovník 1
5. Iný pracovník 2
6. Iný pracovník 3
CELKOVÉ NÁKLADY
Percentuálny rozdiel v nákladoch na internú prípravu a mentorovanie zamestnanca oproti nákladom na internú prípravu a mentorovanie učňa/žiaka. O koľko % sú náklady na internú prípravu a mentorovanie nového zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na internú prípravu a mentorovanie nového učňa/študenta.
0
0

EXTERNÉ NÁKLADY NA PRÍPRAVU A MENTOROVANIE

Percentuálny rozdiel v nákladoch na externú prípravu a mentorovanie zamestnanca oproti nákladom na externú prípravu a mentorovanie učňa/žiaka. O koľko % sú náklady na externú prípravu a mentorovanie nového zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na externú prípravu a mentorovanie nového učňa/študenta.
0
0
Externí inštruktori/mentori Aké sú priemerné mesačné náklady na externých školiteľov/mentorov, ktorí pomáhajú novým zamestnancom? Aký je priemerný mesačný počet hodín, ktorý tento externý inštruktor/mentor strávi pri príprave a zaškoľovaní jedného nového učňa/študenta? Výpočet
1. Inštruktor 1
2. Inštruktor 2
3. Inštruktor 3
4. Inštruktor 4
5. Inštruktor 5
6. Inštruktor 6
CELKOVÉ NÁKLADY
Percentuálny rozdiel v nákladoch na externú prípravu a mentorovanie zamestnanca oproti nákladom na externú prípravu a mentorovanie učňa/žiaka. O koľko % sú náklady na externú prípravu a mentorovanie nového zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na externú prípravu a mentorovanie nového učňa/študenta.
0
0

MZDY UČŇOV/ŠTUDENTOV

Percentuálny rozdiel v mzde zamestnanca oproti mzde učňa/žiaka. O koľko % je mzda zamestnanca vyššia alebo nižšia oproti mzde učňa/študenta.
0
0

NÁKLADY NA VYBAVENIE

0
Percentuálny rozdiel v nákladoch na vybavenie zamestnanca oproti nákladom na vybavenie učňa/žiaka. O koľko % sú náklady na vybavenie zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na vybavenie učňa/študenta.
0
0
Vybavenie Aké sú ročné náklady na vybavenie pre nového učňa/študenta?
1. Rok
1. Vybavenie 1
2. Vybavenie 2
3. Vybavenie 3
4. Vybavenie 4
5. Vybavenie 5
6. Vybavenie 6
CELKOVÉ NÁKLADY
2. Rok
1. Vybavenie 1
2. Vybavenie 2
3. Vybavenie 3
4. Vybavenie 4
5. Vybavenie 5
6. Vybavenie 6
CELKOVÉ NÁKLADY
Percentuálny rozdiel v nákladoch na vybavenie zamestnanca oproti nákladom na vybavenie učňa/žiaka. O koľko % sú náklady na vybavenie zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti nákladom na vybavenie učňa/študenta.
0
0

ĎALŠIE NÁKLADY

Oblasť Náklady
1. Rok
1. Oblasť 1
2. Oblasť 2
3. Oblasť 3
4. Oblasť 4
5. Oblasť 5
6. Oblasť 6
CELKOVÉ NÁKLADY
2. Rok
1. Oblasť 1
2. Oblasť 2
3. Oblasť 3
4. Oblasť 4
5. Oblasť 5
6. Oblasť 6
CELKOVÉ NÁKLADY
Percentuálny rozdiel v ostatných nákladoch na zamestnanca oproti ostatným nákladom na učňa/žiaka. O koľko % sú v ostatné náklady na zamestnanca vyššie alebo nižšie oproti v ostatným nákladom na učňa/študenta.
0
0

PRODUKTIVITA UČŇOV

0
Percentuálny rozdiel v produktivite zamestnanca oproti produktivite učňa/žiaka. O koľko % je produktivita zamestnanca vyššia alebo nižšia oproti produktivite učňa/študenta.
0
0
Aká je priemerná hodinová hrubá mzda zamestnanca, ktorá je vyplácaná za nadčasy? Koľko hodín nadčasov v priemere by odpracoval daný zamestnanec mesačne? Výpočet
CELKOVÉ NÁKLADY

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ZAMESTNANCOV

mesiace

INTERNÉ NÁKLADY NA PRÍPRAVU A MENTOROVANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV

0
0

EXTERNÉ NÁKLADY NA PRÍPRAVU A MENTOROVANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV

0
0

MZDY

0
0

ZMENA PRODUKTIVITY

0
0

NÁKLADY SPOJENÉ SO VZNIKNUTÝMI CHYBAMI

0
0

VÝSLEDKY

POTENCIÁLNA NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ
NÁKLADYVÝSLEDKY
00
NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE (ROI) (CELKOVÉ VÝSTUPY / CELKOVÉ NÁKLADY) = 0

Výsledná hodnota ukazuje aký zisk alebo stratu (v EUR) prinesie jedna investovaná peňažná jednotka (jedno EURO) alebo koľkokrát je výsledná hodnota vyššia alebo nižšia oproti investovaným finančným prostriedkom. Hodnota ROI vynásobená 100 znázorňuje návratnosť investície v %.

ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA (NPV) (CELKOVÉ VÝSTUPY - CELKOVÉ NÁKLADY) = 0

Čistá súčasná hodnota v EUR. Čistá súčasná hodnota udáva, koľko peňazí podniku prinesie realizácia danej investície. Kladná hodnota NPV zmenená, že daná investícia alebo investičný projekt je prijateľný. Záporná hodnota NPV zmenená, že daná investícia alebo investičný projekt nie je prijateľný.

Učňovské vzdelávanie a vzdelávanie na pracovisku prináša okrem finančných nákladov a výhod aj tzv. sociálnu hodnotu. Existuje množstvo dôkazov, ktoré ukazujú, že prostredníctvom uvedeného vzdelávania si študenti zvyšujú svoju sebadôveru, motiváciu a schopnosť premýšľať – čo prináša výhody jednotlivcom, ale aj iným ľuďom a organizáciám. Viac informácií o sociálnej hodnote nájdete v dokumente „Model pre výpočet návratnosti investícií do vzdelávania na pracovisku a učňovského vzdelávania“ ako ja na webovej stránke Social Value UK na adrese http://www.socialvalueuk.org/