VZDELÁVANIE NA PRACOVISKU A UČŇOVSKÉ VZDELÁVANIE: VÝHRA PRE ŚTUDENTOV AJ  PODNIKY

Pre malé a stredné podniky s obmedzenými finančnými zdrojmi predstavuje vzdelávanie na pracovisku (WBL) dôležitý nástroj. Projekt ROI ponúka model na výpočet návratnosti investícií do vzdelávania na pracovisku a digitálny nástroj na vizualizáciu modelu návratnosti investícií a na zvýšenie informovanosti o výhodách WBL a učňovského vzdelávania. V rámci projektu bude tiež vypracovaná Príručka najlepších postupov, ktorá pomôže podnikom v  úspešnej implementácii vzdelávania na pracovisku vo svojej organizácii.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

INOVÁCIE

Projekt ROI podporuje otvorené a inovatívne postupy, ktoré umožnia manažérom malých a stredných podnikov získať potrebné informácie o nákladoch a prínosoch vzdelávania na pracovisku a učňovského vzdelávania, a to vďaka výpočtu návratnosti investícií do tohto vzdelávania a príručke najlepších postupov vypracovanej na základe  prípadových štúdií najúspešnejších príkladov z praxe.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

KTO SME

Na projekte participujú rôzne organizácie: univerzita (TU Košice), tri vzdelávacie organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (IDEC, CECOA, PIT), organizácia zameraná na podniky a inovácie (KISMC), sieť inštitúcií zameraná na sociálnu hodnotu a na sociálny dopad (SVUK), sieť organizácií zameraná na podporu digitálneho vzdelávania a využívania informačných technológií  (DLEARN) a spoločnosť pôsobiaca v oblastí informačných technológií (COIN).

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhajte a kedykoľvek nás kontaktujte, odpovieme Vám v priebehu 5 až 48 hodín.

Pomocou nižšie uvedeného formulára nám môžete poslať správu, stačí vyplniť požadované údaje a kliknúť na tlačidlo Odoslať.