Το Technical University of Kosice (TUKE) ως τεχνολογικό πανεπιστήμιο ασχολείται με διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς και με την ενίσχυση των δεσμών με ιδρύματα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και, συνεπώς, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα. Το TUKE εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Σλοβακίας αλλά και σε ολόκληρη τη Σλοβακία και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς σε πολλές ειδικότητες είναι το μοναδικό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα αυτό. Το

Η IDEC είναι μια εταιρία συμβούλων και εκπαίδευσης με έδρα στον Πειραιάς, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης και λύσεων πληροφορικής για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Στον τομέα της Δια Βίου μάθησης η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές και ιδίως στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στις εθνικές αναπροσαρμογές των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το CECOA είναι ένα δημόσιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργήθηκε με ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε το 1986 μεταξύ του IEFP – Ινστιτούτου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (δημόσιος οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδιος για την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών από την άποψη της απασχόλησης και της ΕΕΚ) και του CCP – της πορτογαλικής συνομοσπονδίας εμπορίου και υπηρεσιών (κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί τον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών).

Το Social Value UK είναι το εθνικό δίκτυο για όσους ενδιαφέρονται για την κοινωνική αξία και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας για να αυξήσουμε τη λογιστική, τη μέτρηση και τη διαχείριση της κοινωνικής αξίας από την οπτική γωνία των ατόμων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού, μέσω των Αρχών Κοινωνικής Αξίας. Πιστεύουμε σε έναν κόσμο όπου ένας ευρύτερος ορισμός της αξίας θα αλλάξει τη λήψη αποφάσεων και τελικά θα μειώσει τις ανισότητες και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Το Knowledge, Innovation and Strategies Management Club (KISMC), στη Βουλγαρία, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες εμπειρογνώμονες, μέντορες και συμβούλους για την προώθηση της διαχείρισης της γνώσης και της καινοτομίας στη Βουλγαρία και την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιοχή. Το KISMC και τα μέλη του επικεντρώνονται στην κοινωνία της γνώσης ώστε να συμβάλλει σε όλους τους τομείς τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Το KISMC παρέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες υπό την επωνυμία της Ακαδημίας Διαχείρισης Καινοτομίας (IMA). Το IMA είναι πιστοποιημένος πάροχος εκπαίδευσης που έχει εγκριθεί από το Global Innovation Management Institute για την παροχή πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων στη διαχείριση της καινοτομίας. management.

Το Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT) είναι μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει υψηλής ποιότητας τεχνική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων σε περισσότερους από 400 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 1000+ ενήλικες μερικής φοίτησης. Το κολλέγιο ειδικεύεται σε: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική, Ρομποτική, Πωλήσεις και Εμπορική Διαχείριση, Μηχανική Σχεδίαση και Μηχανική Παραγωγή.

Το PIT ανήκει στο δίκτυο HETEL 23 επιδοτούμενων σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Περιφέρεια των Βάσκων που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε περισσότερους από 12000 μαθητές πλήρους φοίτησης.

Η PIT λειτουργεί ως Συνεταιρισμός και αποτελεί μέρος του Ομίλου Mondragon. Είναι μια επιχειρηματική ομάδα αποτελούμενη από 289 εταιρείες και οντότητες και 15 Τεχνολογικά Κέντρα.

Η Cosmic Innovations (Coin) είναι μια δυναμική συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των οικοσυστημάτων του εμπορίου και των δημόσιων / κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Η παροχή υπηρεσιών της Coin κυμαίνεται από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης μέχρι την υλοποίηση, την κατάρτιση και τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με έμφαση στην υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων και είναι αυτό που ξεχωρίζει την Coin από τις περισσότερες εταιρείες συμβούλων οι οποίες απομακρύνονται από τις τεχνικές υλοποιήσεις αφήνοντας τους πελάτες τους εκτεθειμένους.

Tο European Digital Learning Network – DLEARN – – στοχεύει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το 47% των Ευρωπαίων δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά ειδικευμένο – στο εγγύς μέλλον, όμως, το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και πολλές ευκαιρίες όσον αφορά τις θέσεις εργασίας θα διαμορφώσουν την αγορά εργασίας. Οι στόχοι μας χαρακτηρίζονται από 4 βασικές λέξεις: SHARE, CONNECT, MULTIPLY, ENHANCE. Το DLEARN είναι συλλέκτης πρακτικών και ιδεών, συγκεντρώνοντας διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκέφτονται και να ενεργοποιούν νέες πρωτοβουλίες, προς την αξιοποίηση και την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.