Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το ερωτηματολόγιό σας παρακαλούμε συνδεθείτε ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.
6%
↑ ΕΡΩΤHΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥOΜΕΝΟΥΣ
↑ Ερωτήσεις αναφορικά με τους υπαλλήλους
Αποτελέσματα ↑

ΕΡΩΤHΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥOΜΕΝΟΥΣ

ΓΕΝΙΚEΣ ΕΡΩΤTΣΕΙΣ

%
Μήνα(ες)

Κόστη πρόσληψης και επιλογής

Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0
Προσωπικό Ποια είναι η αμοιβή ανά ώρα, των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την πρόσληψη και την επιλογή ενός μαθητευόμενου; Πόσες ώρες συνολικά δαπανά ένας υπάλληλος για την πρόσληψη και επιλογή ενός νέου μαθητευόμενου; Υπολογισμός
1. Διοικητικός υπάλληλος
2. Εκπαιδευτής
3. Διευθυντής
4. Άλλο 1
5. Άλλο 2
6. Άλλο 3
ΣΥΝΟΛΟ
Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0

ΚΟΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

0
Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0
Προσωπικό Ποια είναι η αμοιβή ανά ώρα, των υπαλλήλων που ασχολούνται με την πρόσληψη και επιλογή ενός νέου μαθητευόμενου; Κατά μέσο όρο πόσες ώρες το μήνα δαπανά αυτός ο υπάλληλος για την πρόσληψη και επιλογή ενός νέου μαθητευόμενου; Πόσους μήνες θα αφιερώσει ο υπάλληλος στην εκπαίδευση/καθοδήγηση ενός νέου μαθητευόμενου; Υπολογισμός
1. Διοικητικός υπάλληλος
2. Εκπαιδευτής
3. Διευθυντής
4. Άλλο 1
5. Άλλο 2
6. Άλλο 3
ΣΥΝΟΛΟ
Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0
Εξωτερικοί εκπαιδευτές Ποιο είναι το μέσο μηνιαίο κόστος εξωτερικών εκπαιδευτών/ καθοδηγητών για την υποστήριξη ενός νέου υπαλλήλου; Πόσους μήνες θα δαπανήσει ο εξωτερικός εκπαιδευτής/καθοδηγητής στην εκπαίδευση ενός νέου μαθητευόμενου; Υπολογισμός
1. Εκπαιδετής 1
2. Εκπαιδετής 2
3. Εκπαιδετής 3
4. Εκπαιδετής 4
5. Εκπαιδετής 5
6. Εκπαιδετής 6
ΣΥΝΟΛΟ
Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0

ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0
Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0
Εξοπλισμός Ποιο είναι το ετήσιο κόστος για κάθε εξοπλισμό που χρειάζεται ένας μαθητευόμενος;
1ο έτος
1. Εξοπλισμός 1
2. Εξοπλισμός 2
3. Εξοπλισμός 3
4. Εξοπλισμός 4
5. Εξοπλισμός 5
6. Εξοπλισμός 6
ΣΥΝΟΛΟ
2ο έτος
1. Εξοπλισμός 1
2. Εξοπλισμός 2
3. Εξοπλισμός 3
4. Εξοπλισμός 4
5. Εξοπλισμός 5
6. Εξοπλισμός 6
ΣΥΝΟΛΟ
Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΗ

Άλλα κόστη Κόστος
1ο έτος
1. Κόστος 1
2. Κόστος 2
3. Κόστος 3
4. Κόστος 4
5. Κόστος 5
6. Κόστος 6
ΣΥΝΟΛΟ
2ο έτος
1. Κόστος 1
2. Κόστος 2
3. Κόστος 3
4. Κόστος 4
5. Κόστος 5
6. Κόστος 6
ΣΥΝΟΛΟ
Μια αρνητική τιμή στο κόστος μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος που σχετίζεται με τους υπαλλήλους είναι μικρότερο από το κόστος για έναν μαθητευόμενο. Σε αυτήν την πείπτωση, η παρακάτω μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μικρότερο (ή μεγαλύτερο) ειναι το σχετικό κόστος.
0
0

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

0
Αυτή η μπάρα σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη θα ήταν η παραγωγικότητα ενός υπαλλήλου σε σύγκριση με έναν μαθητευόμενο
0
0
Ποια είναι η μέση ωριαία μικτή αμοιβή για έναν υπάλληλο, που εναλλακτικά θα καταβαλλόταν για υπερωρίες; Κατά μέσο όρο, πόσες ώρες το μήνα θα έκανε υπερωρίες ένας υπάλληλος; Υπολογισμός
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΩΤHΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛHΛΟΥΣ

Μήνα(ες)

ΕΞΟΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

0
0

ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

0
0

ΜΙΣΘΟΙ

0
0

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

0
0

ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΛΑΘΩΝ/ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

0
0

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΟΣΤΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
00
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (TOTAL OUTCOMES / TOTAL COSTS) = 0

The value shows profit or loss (in EUR) generated by one invested monetary unit (one EURO) or how many times the resulting value is higher or lower than the invested money. The ROI value multiplied by 100 shows the ROI in %.

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (TOTAL OUTCOMES - TOTAL COSTS) = 0

The net present value indicates how much money will be generated by the realisation of this investment. Positive NPV value indicates that the investment or investment project is acceptable. Negative NPV value indicates that the investment or investment project is not acceptable.

Πέρα από τα οικονομικά κόστη και οφέλη, η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα μαθητείας και Μάθησης με Βάση την Εργασία έχει και κοινωνικά οφέλη. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μαθητεία αυξάνει την αυτοπεποίθηση των μαθητών, τα κίνητρα τους για μάθηση καθώς και τις αναστοχαστικές του ικανότητες. Όλα αυτά δημιουργούν οφέλη για τους ίδιους τους μαθητές, καθώς και για άλλα άτομα και οργανισμούς. Στο μοντέλο του προγράμματος ROI για τον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης στην Μάθηση με Βάση την Εργασία και στην Μαθητεία, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κοινωνικά οφέλη, καθώς και στην ιστοσελίδα του οργανισμού Social Value UK ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://www.socialvalueuk.org/