• 1st Newsletter – January 2018 / PT
  • 2nd Newsletter – May 2018 / EN
  • Brochure / EN
  • Press Release – June 2018 / EN
  • 3rd Newsletter – October 2018 / EN

Multiplier Events

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.