Ако искате да запазите въпросника, първо влезте или се регистрирайте.
6%
↑ Въпроси за чиракуване
↑ Въпроси свързани с персонала
Резултати ↑

ВЪПРОСИ ЗА ЧИРАКУВАНЕ

ГЕНЕРАЛНИ ВЪПРОСИ

%
месеци

Разходи за наемане и подбор на персонал

Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0
Персонал Каква е почасовата ставка на персонала, зает с набирането и подбора? Колко часа общо този член на персонала изразходва за набиране и подбор за един нов чирак? Резултат
1. Администрация
2. Обучители/инструктори
3. Маниджмънт
4. Друго 1
5. Друго 2
6. Друго 3
Общо
Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0

Разходи за вътрешни обучения и менторство

0
Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0
Пресонал Каква е часовата ставка на персонала зает с обучение и менторство на нов чирак? Какъв е средният брой часове на месец, които този член на персонала прави / ще похарчи за обучението на един нов чирак? Колко месеца (ще) използва този член на персонала за обучение/наставничество на един нов чирак? Резултат
1. Администрация
2. Обучители/инструктори
3. Маниджмънт
4. Друго 1
5. Друго 2
6. Друго 3
Общо
Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0

Разходи за външни обучения и менторство

Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0
Външни обучители Какъв е средният месечен разход за външни обучители/ментори за нов член на екипа? Колко месеца този външен обучител/ментор ще прекара/прекарва с един нов чирак? Резултат
1. Обучител 1
2. Обучител 2
3. Обучител 3
4. Обучител 4
5. Обучител 5
6. Обучител 6
Общо
Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧИРАК

Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0

РАЗХОДИ ЗА ОБОРУДВАНЕ

0
Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0
Оборудване Какви са годишните разходи за оборудване за нов чирак?
Година 1
1. Оборудване 1
2. Оборудване 2
3. Оборудване 3
4. Оборудване 4
5. Оборудване 5
6. Оборудване 6
Общо
Година 2
1. Оборудване 1
2. Оборудване 2
3. Оборудване 3
4. Оборудване 4
5. Оборудване 5
6. Оборудване 6
Общо
Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Други области Разходи
Година 1
1. Други разходи 1
2. Други разходи 2
3. Други разходи 3
4. Други разходи 4
5. Други разходи 5
6. Други разходи 6
Общо
Година 2
1. Други разходи 1
2. Други разходи 2
3. Други разходи 3
4. Други разходи 4
5. Други разходи 5
6. Други разходи 6
Общо
Отрицателната стойност на разходите може да означава, че разходите, свързани със служителите са по-ниски от тези за чираци/стажанти. В този случай скалата показва с колко по-ниски (високи) са те.
0
0

ПРОДУКТИВНОСТ НА ЧИРАК

0
Тази скала позволява да се определи с колко по-висока или по-ниска би била производителността на служителите в сравнение с тази на чираците/стажантите.
0
0
Каква е средната часова брутна заплата за член на персонала, която алтернативно ще бъде платена за извънреден труд? Средно колко часа извънредно на месец ще работи този член на персонала? Резултат
Общо

ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

месеци

РАЗХОДИ ЗА ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ И МЕНТОРСТВО ЗА НОВИЯ ПЕРСОНАЛ

0
0

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ ОБУЧЕНИЯ И МЕНТОРСТВО НА НОВОНАЕТИ

0
0

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

0
0

ПРОМЯНА В ПРОДУКТИВНОСТТА

0
0

СТОЙНОСТ НА ИЗБЕГНАТИТЕ ГРЕШКИ

0
0

РЕЗУЛТАТИ

ПОТЕНЦИЛНА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
РАЗХОДИРЕЗУЛТАТИ
00
ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (TOTAL OUTCOMES / TOTAL COSTS) = 0

The value shows profit or loss (in EUR) generated by one invested monetary unit (one EURO) or how many times the resulting value is higher or lower than the invested money. The ROI value multiplied by 100 shows the ROI in %.

НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (TOTAL OUTCOMES - TOTAL COSTS) = 0

The net present value indicates how much money will be generated by the realisation of this investment. Positive NPV value indicates that the investment or investment project is acceptable. Negative NPV value indicates that the investment or investment project is not acceptable.

В допълнение към финансовите разходи и ползи има и такива, които могат да бъдат наречени елементи на социална стойност, които се създават чрез обучение на работното място и стажове/чиракуване. Например, съществуват редица доказателства, които показват, че обучаемите повишават своята увереност, мотивация и способност за анализ - това от своя страна създава ползи за самите тях, както и за други хора и организации. За повече информация относно социална стойност вижте модела на проекта, който предоставя повече информация и посетете уебсайта на Social Value UK на http://www.socialvalueuk.org/