ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ & ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО: ПОЛЗА ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ & МСП

За МСП с ограничени финансови ресурси, дуалното обучение е изключително важен инструмент. Проектът ROI предоставя модел за изчисляване на възвръщаемостта на инвестициите от дуалното обучение, както и дигитален инструмент за визуализиране на модела на ROI, като осигурява и повишаване на осведомеността относно ползите от дуалното обучение и от обучението на работното място. Този проект, също така, предоставя Ръководство с добри практики за стимулиране на МСП успешно да прилагат дулното обучение в техните организации.

Научи повече

ИНОВАЦИИ

Проектът ROI насърчава отворените и иновативни практики в дигиталната ера, които ще дадат възможност на мениджърите на МСП да повишат осведомеността си относно разходите и ползите от  дуалното обучение и обучението на работното място, благодарение на изчисляването на тяхната възвръщаемост на инвестициите и Ръководство с добри практики с най-успешните казуси.

Прочети повече

КОИ СМЕ НИЕ

Партньорството се състои от разнообразна, но допълваща се комбинация от организации: 1 университет (TUKE), 3 обучаващи организации, работещи в Професионалното образование и обучение – ПОО (IDEC, CECOA, PIT), 1 организация, фокусирана върху предприятията и иновациите (KISMC), 1 мрежа, фокусирана върху социалната стойност и въздействие (SVUK), 1 мрежа, насочена към насърчаване на цифровото обучение и използване на ИКТ (DLEARN) и 1 ИКТ компания, съсредоточена върху електронната търговия и информационните технологии (COIN).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, като очаквате обратна връзка в рамките на 5 до 48 часа.

Използвайте формуляра по-долу, за да ни изпратите съобщение, попълнете задължителните полета и след това кликнете върху бутона „изпрати“.